کتاب بیداری اسلامی- بیست و سومین کتاب در سیر مطالعاتی بینش مطهر- در سطح3

نهضت همه انبیاء عظام از آدم تا خاتم و از صدر اسلام تا عاشورا و از عاشورا تا عصر غیبت دارای یک جریان و براساس سنت‌های ربوبی و جهان بینی توحیدی، دارای یک منطق و سیره واحد الهی است؛ فلذا نگاه به انقلاب اسلامی ایران بر اساس چنین دیدگاهی بسیار متفاوت از بررسی صرفاً یک پدیده مقطعی است. استاد شهید در آستانه قیام‌های مردمی انقلاب اسلامی ایران با ژرف‌نگری و تیزبینی، رویکرد تحلیلی خویش را در پرداختن به این انقلاب بزرگ اسلامی در سرزمین ایران، با توجه به قوانین کلی حاکم بر جوامع بشری، معطوف به بیان و تحلیل  نهضت‌های اصلاحی صد ساله اخیر کشورهای اسلامی نموده‌اند. ایشان بر اساس سنت و سیره‌های حاکم بر انقلاب‌ها در ادامه نهضت‌های صد ساله کشورهای اسلامی، انقلاب اسلامی ایران را تحلیل و آینده‌نگری نموده‌اند. از آنجا که انقلاب اسلامی ایران در بستر بیداری ملت‌های مسلمان، نهضت پیشرو اسلامی و طلیعه‌ای برای انقلاب اسلامی همه کشورهای مسلمان است و موج بیداری اسلامی دراین کتاب به صورت فراگیر  در بستر تاریخی و جغرافیای کشورهای اسلامی همچون مصر مورد توجه و بررسی قرار گرفته است لذا  کتاب به بیداری اسلامی نام گذاری شده است.

/ 0 نظر / 22 بازدید