چاپ کتاب آزادی انسان ویژه نوجوانان

در پاسخ به درخواست بسیاری از مربیان که برای نوجوانان تدریس مباحث شهید مطهری را دارند  تصمیم بر این شد که یک سیر از متن ها ی  ساده تر استاد مختص قشر نوجوان تهیه گردد که بیشتر از مطالب روان و داستان ها استفاده گردد این سیر مطالعاتی همسو با سیر بزرگ سالان است و مربی در ححالی که همان کتاب ازادی انسان را می خواند ولی متن تدریسی برای مخاطب نوجوان را این کتاب قرار می دهد  

در نظر است بقیه کتاب ها بر همین منوال تهیه و چاپ گردد  نظرات مخاطبین گرامی موجب امتنان است

/ 1 نظر / 48 بازدید
ز.ص.منش

بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم کلاس بینش مطهر برای نوجوانان از اهمیت بیشتری برخوردار است برخلاف اینکه خیلی ها آن را برای نوجوانان زود میدانند اما مگر نه اینکه پیامبر فرموده اند العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر کتاب آزادی انسان برای نوجوانان هم یک گام امیدوار کننده بود نکات زیربرخی از انتظارات یک نوجوان از کلاسی است که قرار است برایش تشکیل دهند: 1-سخنرانی محور ویک طرفه نباشد 2-حضور افراد درکلاس کاملا فعال باشد 3- جذاب باشد وپر از خنده وشوخی 4- تا جاییکه اطلاع دارم در بعضی مراکز اسلامی خارج از کشور(مثل انگلیس) در تعطیلات برای جوانان کمپ های آموزش دین وبصیرت افزایی میگذارند که به قول معروف هم فال است وهم تماشا به نوعی اردویی آموزشی وتفریحی که یک برنامه فوق العاده میتواند باشد اگر طرح شهید مطهری برای نوجوانان اردوی تابستانی باشد همراه با بهترین تفریحات 5-گرچه افراد باید با علاقه وارد طرح شده باشند اما استاد باید آنهارا علاقه مند کند 6-طرح مباحث دیگر مرتبط با درس کنار تدریس از اجتماع و... 7-سن استاد نباید خیلی زیاد باشد وبا افراد راه بیاید وخوش اخلاق باشد