سئوال های امتحانی اندیشه 4دانشگاه امام صادق علیه السلام

1-   مباحث آثار شهید مطهری در اندیشه های اسلامی  را در قالب یک سیر منطقی با تبیین ربط و نسبت مباحث ارائه دهید. نقطه آغازین هربحثی باید از چه نقطه ای باشد .   در حالی که ریشه همه مباحث توحید است  در نظام آموزشی معارف اسلامی نقطه آغازین از چه مبحثی باید باشد؟ 

2- چرا در رشته های مختلف حتی غیر مرتبط با دروس معارف اسلامی دروس معارف اسلامی قرار داده شده است؟ ارتباط دروس رشته های دانشگاهی با  معارف انسانی چیست؟

3- با توجه به وجود نقص ها و شرور و همه اختلافاتی که در خلقت انسان ها وجود دارد بعضی ناقص الخلقه هستند ویا بعضی در خانواده هایی که دین های مختلفی دارند به دنیا آمدند و بالاخره با وجود همه اشکالات و گرفتاری هایی که در زندگی بشر می باشد چگونه می توان عدل الهی را تبیین نمود؟

4- چه عواملی سبب می شود دروس معارف اسلامی در دانشگاه ها ملال انگیز شود ضمن آسیب شناسی دروس معارف اسلامی بفرمایید در مقابل عملکرد بد منسوبین به دین چه برخوردی باید داشت؟

5- خود عالی و دانی را در انسان توضیح داده  ربط و نسبت 5 عنوان از مباحث اصلی شهید مطهری را با این موضوع بیان نمایید .

/ 0 نظر / 48 بازدید