جدول برنامه زمان بندی شده مقرری های مرحله اول-دوم- سوم -بینش مطهر

ردیف

 

عنوان کتاب

مقدار مقرری- سرفصل ها

مقدار صفحه

                       توضیحات

1

بینش مطهر

مقدمه + فصل اول + فصل دوم +از فصل سوم: مبحث اول

66صفحه

موضوع جلسه افتتاحیه مباحث این مقرری می تواند باشد درغیر این صورت جلسه اول نیز، این مقرری تدریس می شود

2

آزادی انسان

فصل اول + فصل دوم

55صفحه

 

3

آزادی انسان

فصل سوم +  فصل چهارم + از فصل پنجم: قسمت اول و دوم

56 صفحه

 

4

آزادی انسان

از فصل پنجم: قسمت سوم + فصل ششم

48صفحه

 

5

آزادی انسان

فصل هفتم ( جهاد 1و2و3و4)

43 صفحه

 

             امتحان کتاب بینش مطهر(ضریب2)+ کتاب آزادی انسان (ضریب 4)

6

آزادی بندگی، هدف زندگی

از فصل اول : گفتار اول +گفتار چهارم + گفتار پنجم

31 صفحه

 

7

آزادی بندگی ،هدف زندگی

 فصل دوم:غیر از گفتار پنجم

61 صفحه

 

8

آزادی بندگی ،هدف زندگی

از فصل دوم : گفتار پنجم + فصل سوم 

47 صفحه

 

9

آزادی بندگی، هدف زندگی

فصل چهارم + فصل پنجم + فصل ششم

58 صفحه

 

                      امتحان کتاب آزادی بندگی، هدف زندگی(ضریب 4)

10

سیره نبوی

از فصل اول : نکته 1 + نکته 2 + گفتار اول + گفتار دوم

42 صفحه

 

11

سیره نبوی

از فصل اول : گفتار سوم +گفتار چهارم + گفتار پنجم

55 صفحه

 

12

سیره نبوی

از فصل اول : گفتار ششم + از فصل دوم : گفتار اول + گفتار دوم

53 صفحه

 

13

سیره نبوی

از فصل دوم : گفتار سوم +(فصل سوم + ضمیمه)

42 صفحه

 

                             امتحان کتاب سیره نبوی(ضریب2)

14

تبلیغ

فصل اول+از فصل دوم:قسمت اول + قسمت دوم

 63 صفحه

 

15

تبلیغ

از فصل دوم: قسمت سوم + چهارم + پنجم

63 صفحه

 

                             امتحان کتاب تبلیغ(ضریب2)

16

مساله نفاق

فصل: اول+ دوم+چهارم+یادداشتها

42 صفحه

 

17

مساله نفاق

فصل سوم(مباحث تفسیری)

60 صفحه

 

                             امتحان کتاب مساله نفاق(ضریب2)

18

سیره امیرالمومنینن

فصل اول:از پیشگفتار تا آخرقسمت دوازدهم(جاذبه)

62 صفحه

 

19

سیره امیرالمومنینن

فصل اول:از قسمت سیزدهم تاآخر قسمت بیست و پنجم(دافعه)

58 صفحه

 

                            امتحان کتاب سیره امیرالمومنین(ضریب2)

20

نهضت حسینی

فصل: اول+دوم+سوم+چهارم

67 صفحه

تا ابتدای ماهیت قیام حسینی

21

نهضت حسینی

فصل:پنجم+ششم+مقام شهید1

67 صفحه

هر دو قسمت شهید دریک جلسه تدریس شود

22

نهضت حسینی

فصل:هفتم(مقام شهید2)+هشتم

75 صفحه

 

23

نهضت حسینی

فصل: نهم+ جمع بندی مباحث

60 صفحه

 

                             امتحان کتاب نهضت حسینی(ضریب 4)

24

امر به معروف و  نهی از منکر

فصل: اول+ ازفصل دوم: گفتاراول + دوم+ سوم

65 صفحه

 

25

امر به معروف و  نهی از منکر

ازفصل دوم: گفتارچهارم + پنجم + ششم + هفتم

68 صفحه

 

                            امتحان کتاب امر به معروف و نهی از منکر (ضریب2)

26

سیره معصومین

فصل: اول+ دوم+ سوم+ پنجم

76 صفحه

 

27

سیره معصومین

فصل: چهارم+ ششم+ هفتم

78 صفحه

 

                            امتحان کتاب سیره معصومین(ضریب2)

27

مهدویت

فصل: اول + پنجم

49 صفحه

 

29

مهدویت

فصل: دوم + سوم

63 صفحه

 

30

مهدویت

فصل: چهارم+  پنجم                                      

68 صفحه

مطالعه 19 صفحه مشخص شده در کتاب اختیاری است

                             امتحان کتاب مهدویت(ضریب 3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 2 نظر / 68 بازدید
پریسا

سلام هانتر چت صمیمی ترین چت روم ایرانیان با محیطی شاد دلنشین در امنیت کامل محلی مناسب برای تبادل نظر وتبادل لینک وبلاگ نویسان محلی مناسب برای برای بحث وگفتگو محلی مناسب برای اوقات فراغت محلی مناسب برای هرچه تو بخوای یکبار امتحان کن ضرر نمیکنی http://hunterchat.ir

/.

سلام علیکم فصل 3 و 4 و 5 کتاب تبلیغ در برنامه مقرری ذکر نشده ! خودخوان هست ؟