سئوال های آزادی بندگی - هدف زندگی

بسم الله الرحمن الرحیم

نمونه سئوال های آزادی بندگی، هدف زندگی

سئوال های کتاب باز:

1-    برای ایجاد نظام فکری سر فصل های کتاب آزادی انسان و کتاب آزادی بندگی، هدف زندگی را در یک متن مرتبط و منسجم تبیین نمایید  مثلا ربط و نسبت هدف زندگی با آزادی معنوی و اجتماعی، با هجرت و جهاد، با تقوی و توبه، با عبادت و دعا، با بزرگی و بزرگواری روح و... را مشخص فرمایید.(ترتیب سرفصل های دو کتاب لازم نیست در متن رعایت شود).

2-    از هر مبحث  حداقل سه سئوال برای گروه مباحثه طرح نمایید . سئوال ها به صورت انگیزشی باشد به گونه ای که برای مدیریت و ایجاد مشارکت افراد در بحث کارآیی داشته باشد.

3-     هدف خداوند از خلقت انسان چه بود ؟ هدف انسان از زندگی کردن چیست؟

4-    با توجه به حدیث شریف " العبودیه جوهره کنهها الربوبیه " رابطه هدف زندگی انسان، قرب الهی، عبودیت و آثار عبودیت و آزادی را تبیین نمایید

5-    شمای کلی خانواده ای که اهل توبه با شرایط آن است را ترسیم نمایید

6-    شمای کلی خانواده  متقی را ترسیم نمایید 

7-    خانواده حقیر، بزرگ و بزرگوار چه نوع خانواده ای و با چه ویژگی هایی است 

8-    آیا تقوی مخالف آزادی است؟

9-    ارزش یک چیز وقتی روشن می شود که ببینیم چیز دیگری آثار و فوائد آن امر را ندارد( به عبارت دیگر آن امر جایگزین  نداشته باشد)، آیا به نظر  نمی رسد که در دنیای پیچیده امروز سیستمهای اجتماعی  و علمی جایگزین تقوا شود؟

10-رابطه تقوی و عقل چیست؟ و غرب در این زمینه چه وضعیتی دارد؟

11-چگونه ممکن است تقوا که فضیلتی اخلاقی است در بصیرت و حکمت انسانها تاثیر بگذارد؟

12-دلیل توبه شکنی انسان چیست؟ آیا انسان حتما باید در زندگی توبه کند؟

13-تسلط بر خواسته ها ، خیالات و خاطرات نفسانی از چه طریقی امکان پذیر است؟

 

/ 3 نظر / 610 بازدید
/.

سلام علیکم برای سؤال چهارم پاسخ زیر مناسب است؟ 1. هدف زندگی = خداوندگاری 2. راه رسیدن به این هدف (طبق حدیث) = عبودیت یعنی: عبودیت => خداوندگاری (تجلی ذات خدا شدن = قرب وجودی) 3. قرب الهی = تسلط (پنج درجه) 4. تسلط = آزادی یگانه بندگی در میان بندگی های دنیا که با هیچ آزادی منافات ندارد. بندگیی که عین آزادی است.

/.

متشکرم هدف زندگی = خدا هدف خلقت = خداوندگاری ؟

/.

سلام استاد معنای احیاء = حرکت داشتن به سمت غایت لازمه حرکت = عبودیت (العبودیة جوهرة کنهها الربوبیة) ؟ با تشکر