خون تازه حر بعد از 850سال

                                        خون تازه حر

جسد پاک حضرت حر بعد از850سال در هنگام تجدید بنای بقعه که توسط شاه اسماعیل صفوی با دستمال خون آلودی که توسط حضرت ابا عبدالله بر سرش بسته شده بود، ظاهر شد وقتی دستمال را برای تبرک باز کردند خون تازه جاری شد وتا همان دستمال را مجددا نبستند خون قطع نشد[1]


[1] انوار نعمانیه ج3ص266 

/ 0 نظر / 28 بازدید