کتاب ولایت فقیه و روحانیت کتاب بیست و چهارم در سیر مطالعاتی بینش مطهر

این کتاب تنها کتابی است که در سیر مطالعاتی کتاب های40 گانه از مطالب امام راحل و ولی معظم فقیه نیز در متن کتاب  استفاده شده است

مطالب مربوط به روحانیت و مساله اجتهاد استاد شهید همراه با منشور روحانیت امام در قسمت دوم و مباحث ولاء و ولایتها شهید مطهری - ولایت فقیه امام و مباحث ولایت فقیه ولی معظم فقیه در قسمت اول کتاب سازماندهی و چینش شده است

/ 1 نظر / 44 بازدید
/.

خداقوت