سوال های کتاب باز احیای تفکر دینی و علل دین گریزی

 

  1. آیا تفکر دینی قابل احیا شدن است؟ چگونه؟
  2. شهید مطهری چه شیوه ای برای احیای تفکر دینی توصیه می نماید؟ احیاگری تفکر دینی را در مورد مفهوم “زهد”توضیح دهید؟
  3. ویژگی های جامعه مرده وجامعه زنده چیست؟ توضیح دهید.(باتوجه به مباحث “کتاب عقل وعلم” و ”تربیت و رشد اسلامی” پاسخ را تشریح نمایید.
  4. علل گرایش به مادیگری یا دین گریزی چیست؟این عوامل را با تهاجم فرهنگی موجود در جامعه کنونی شیعه ایران تطبیق دهید و سه عامل دیگر علاوه بر هفت عاملی که شهید مطهری ذکر کرده اند را، بیان نمایید.
  5. رویکرد تفکر دینی و تفکر مادیگری به سنگر پرخاشگری و قهرمانی چیست؟ جامعه اسلامی را از این منظر آسیب شناسی کنید.

 

 

 

/ 1 نظر / 158 بازدید
محمد

سلام در یکی از جلسات گفتید ما فوت نمی کنیم وفات می کنیم. چرا؟