کتاب آزادی انسان از منظر امام خمینی و ولی معظم فقیه

سیر مطالعاتی تکمیلی  اسلام ناب بر اساس چینش سیر مطالعاتی بینش مطهر برای شبکه کشوری بینش مطهر در دست تهیه است. اولین کتاب اندیشه های امام وآقا متناسب با سرفصل های کتاب آزادی انسان تهیه و چاّّپ شد

/ 0 نظر / 80 بازدید