سئوال های امتحانی و انگیزشی کتاب آزادی انسان - کتاب بینش مطهر-

بسم الله الرحمن الرحیم

دو نمونه از سئوال های امتحانی

ا)سئوال های امتحانی که می تواند از قبل در اختیار اندیشه جویان قرار گیردو جواب آنها را سر فرصت در منزل نوشته ودر روز مقرر تحویل دهند

×سئوال های کتاب بینش مطهر:

1-به 6عدد از 8سئوال های مندرج در جلد کتاب بینش به انتخاب خود جواب دهید

2-ارزیابی و اظهار نظر کامل خود را از کتاب بینش مطهر بیان فرمایید

×سئوال های کتاب آزادی انسان:

1-      با توجه به اینکه یکی از معانی ولی معتق و آزاد کننده است، معنا و وظیفه ولی فقیه درحیطه آزادی معنوی و آزادی های اجتماعی را چگونه تبیین می فرمایید؟

2-      بر این اساس که در انسان شناسی اسلامی، وجه مشترک انسان با سایر موجودات را خود دانی و طبیعی بنامیم و وجه ممیزه انسان از سایر موجودات را خود عالی و فطری بدانیم، با توجه به رابطه خود عالی و خود دانی، موسیقی و حجاب عالی و دانی، شادی و نشاط واقعی برای جامعه و جوانان، چگونگی تربیت عالی فرزند، بهتروارزشمند بودن زن یا مرد را توضیح داده، دو نمونه از جنبه های عالی ودانی که در زندگی خود، با آن مواجه می باشید را بیان و تبیین فرمایید. (غیر از مواردی که در کتاب و کلاس عنوان شده است.)

3-      در قران کریم در مواردی انسان مورد نکوهش و مذمت قرار گرفته است و در مواردی از خلقت انسان تعریف و تمجید شده است. ضمن برشمردن سه مورد از نکوهش ها  و سه مورد از تمجیدهای قرانی از خلقت انسان، دلیل این به ظاهردوگانگی قرانی را نام برده، زیانکاری و فلاح  قرانی را بر اساس انسان شناسی خودعالی و دانی تبیین فرمایید.آیا چگونگی خلقت اولیه انسان که ابتدا از گل خشکیده بوده و سپس در او روح دمیده با مساله فوق ارتباطی دارد؟چرا ملائکه از ابتدا نسبت به خلقت انسان بدبین بودند؟ دلیل جواب خود را با ذکر آیات  بیان فرمایید.

4-      آیا می توان بدون آزادی معنوی آزادی اجتماعی داشت؟ به چه دلیل؟ آیا مگر در کشورهای غربی که آزادی های اجتماعی فراوانی وجود دارد آزادی معنوی نیز وجود دارد؟ وضعیت آزادی های موجود در کشورهای غربی وکشور ایران اسلامی را تبیین و آسیب شناسی فرمایید.

5-      با توجه به ضابطه  و مصلحت های اسلامی در روابط بین الملل، خانواده و فرد و مساله خود عالی و دانی، ارتباط های خانوادگی را با خانواده های دیگر چگونه می بایست تنظیم  نماییم

6-      آزادی عقیده و اندیشه را تعریف و ارزش گذاری فرمایید.ضرورت و لزوم ایجاد کرسی های آزاد اندیشی را تبیین فرمایید، مدل و نمونه ای از کرسی آزاد اندیشی در سطح خانواده، ارائه فرمایید.

7-      ویژگی های یک خانواده آزاد و توصیف اعضای آزاد و آزاده خانواده را بر اساس انسان شناسی عالی و دانی، توصیف فرمایید

8-      با توجه به تعریف هجرت ،خانواده مهاجر دارای چه ویژگی هایی است؟ با چه نوع برنامه ریزی هایی می توان چنین خانواده ای درست کرد؟ چند نمونه کاربردی را ذکر فرمایید

9-      با توجه به تعریف جهاد در انسان شناسی اسلامی، یک خانواده مجاهد، رزمنده و بسیجی واقعی می بایست دارای چگونه روحیات وعملکردی باشد؟

10-  صلح بهتر است یا جنگ ؟ آیا در زمان غیبت امام معصوم جهاد ابتدایی وجود دارد؟چگونه اسلام به خود اجازه می دهد که به کشوری لشکر کشی کند و مردم را به زور مسلمان نماید یا از آنها باج و جزیه بگیرد؟

11-  در حالی که در قران می فرماید لا اکراه فی الدین، پس چرا مذهبیون و حکومت اسلامی با زور و اکراه مردم را مجبور می کنند تا احکام اسلامی مانند حجاب را اجباری نمایند

12- یک سئوال قوی و کارآمد از مباحث کتاب طرح نمایید.سئوال کاربردی متناسب با مباحث روز و زندگی

 سئوال تحقیقی:  با توجه به مبحث جهاد- حکم تعرّب و زندگی در کشور های خارجی و غربی را بیان نموده و دلیل این حکم را مشخص نمایید

سئوال تحقیقی: با توجه به مساله لااکراه فی الدین و آزادی اندیشه تحقیق فرمایید چرا حکم کسی که با اختیار خود از دین بر می گردد -ارتداد و اعدام است. شرایط اجرای حکم فقهی ارتداد را برسی نمایید

موفق باشید

-------------------------------------------------------------------------------------------

بسم الله الرحمن الرحیم

2)سئوال های امتحان حضوری کتاب آزادی انسان

1-     معنای آزادی انسان براساس انسان شناسی مبتنی بر خود عالی و دانی را تبیین نمایید.اهمیت این تبیین  را بیان نمایید.

2-    آیا می توان بدون آزادی معنوی ، آزادی اجتماعی داشت؟ چگونه در جوامع غربی آزادی های اجتماعی وجود دارد در حالی که از آزادی معنوی بی بهره اند؟

3-    تفاوت آزادی عقیده و تفکر در چیست؟ آیا پیروان ادیان دیگر مجازند در جامعه اسلامی تفکر خود را تبلیغ نمایند؟ مدیریت اندیشه و جایگاه کرسی های آزاد اندیشی چگونه است؟

4-    رابطه هجرت و جهاد را با آزادی بر اساس انسان شناسی را تبیین نمایید

5-     جنگ بهتر است یا صلح؟ چرا در اسلام علیرغم مسیحیت، حکم جهاد وضع شده است؟ چرا در حالی که در قران به لا اکراه فی الدین تصریح شده است ولی برای اشاعه دین ، جهاد وضع شده است و در کشور اسلامی احکام دینی با زور و اکراه باید تحقق پیدا نماید

 

*امتحان دارای 70 نمره و دارای ضریب4می باشد (به ازاء 4 هفته مباحثه)

* مجموع نمرات برگه مباحثه از 35 محاسبه وبا نمره امتحان جمع می شود

*هر سئوال 14نمره دارد

* وقت هر چقدر ممکن است داده شود

با تشکر-

  پرشس های انگیزشی و امتحانی

(برگرفته ازکتاب درسنامه آزادی انسان به ترتیب فصول)

1.چگونه انسان دارای دو «خود» و دو «من» عالی و دانی یا انسانی و حیوانی یا واقعی و غیرواقعی یا اصلی و فرعی و یا الهی و شیطانی است؟ آزاد و اسیر واقعی چه کسی است؟ چگونه انسان می‌تواند هم برده و اسیر خود باشد و هم از خود آزاد؟

 

 1. معنی آزادی چیست؟ آزادی چه واژه‌ای است که همه آن را مقدس می‌شمردند و هرکسی برای رسیدن به مطلوب خویش از آن استمداد می‌جوید، هم دینداران خویش را مدافع آزادی می‌دانند و هم لا مذهب ها در فعالیت‌های ضد دینی به نام آزادی، شعار ترویج ولنگاری می‌دهند.هم در روابط دختر و پسر، در مسأله حجاب، در بی‌قیدی‌های اجتماعی و... شعار آزادی سرداده می‌شود و هم اینکه اسلام خود را مفسر و مدافع واقعی آزادی معرفی می‌کند. در صحنه بین‌المللی، حمله آمریکا به عراق با نام آزادی صورت گرفت و در مقابل، مبارزه مردم عراق نیز برای اخراج آمریکایی‌ها با نام آزادی است. در جنبه داخلی، پیروزی انقلاب با شعار آزادی بود و ضد انقلاب نیز با شعار آزادی در صدد براندازی انقلاب است. در طول سالیان بعد از انقلاب، گروه‌ها و حزب‌های مختلف از شعار آزادی سود جستند و در عین حال با این شعار به مقابله با یکدیگر پرداختند. اصلاح‌طلب،اصول‌گرا، ‌آبادگر، کارگزار و... در حالی که موضع‌گیری‌ها متفاوت و متعارض ارائه می‌دهند، همه خویش را مدافع آزادی می‌دانند. واقعاً آزادی چیست؟ تعریف و مشخصات آن چگونه است؟.

 

 1. آزادی یک مفهوم سلبی است و یا ایجابی؟ چرا؟آیا اصلا «آزادی» یک امر ضروری و حیاتی برای زندگی بشر است یا اینکه صرفا نیازی کاذب و امری فانتزی است که توسط مکاتب دست ساز بشری در چند قرن اخیر مطرح شده است که اوج آن را در گفتمان معاصر حقوق بشر می توان یافت؟

 

 1. آزادی معنوی چیست؟ آزادی انسان از خودش یعنی چه‌؟ اینکه انسان از نظر فطرت و روح آزاد باشد به چه معناست؟
 2. با توجه به اینکه انسان موجودی است که طبیعتاً اجتماعی است، آزادی اجتماعی یعنی چه؟ در مقابل آن اسارت و بردگی اجتماعی چگونه است؟

 

 1. رابطه آزادی اجتماعی با آزادی معنوی چگونه است؟ آیا بشر می تواند آزادی اجتماعی بدون آزادی معنوی داشته باشد؟ آیا ممکن است بشر اسیر شهوت و خشم و حرص و آز خودش باشد ولی در عین حال آزادی دیگران را محترم بشمارد؟اگر جواب منفی است آیا می توان آزادی‌های رایج دنیای غرب و مادی را انکار کرد؟آزادی های دنیا کنونی چه توجیهی دارد؟

 

 

 1. آیا این سخن درست که آزادی هر کس تا جایی محترم است که به آزادی دیگران لطمه نزند؟
 2. آیا جهان غرب مهد آزادی و دین، محور محدودیت هاست؟ آیا سخن دین فقط بایدها و نبایدهانیست؟ این لباس رانپوش این آهنگ را گوش نده این رابطه را نداشته باش حجاب داشته باش و.... آیانمی توان نتیجه گرفت که نگاه دین اسلام به موضوع «آزادی» کاملا منفی است و تعالیم اسلامی مغایر با آزادی انسان است؟ مگر نه این است که فرضا قانون حجاب در اسلام آزادی در انتخاب نوع پوشش را محدود می کند؟
 3. فکر می کنید جوامع سکولار غربی  با چه مکانیسم هایی توانسته اند حس منفعت طلبی بشر را کنترل کرده  و در نتیجه آزادی اجتماعی را فارغ از آزادی معنوی در جوامع خود محقق سازند؟ آیا این تلاش ها از یک پشتوانه استوار، محکم و دائمی برخوردار است؟
 4. اگر فردی در جامعه اسلامی نخواهد از «آزادی معنوی» برخوردار باشد - به طور نمونه فردی که تمایل به رعایت قانون حجاب در یک جامعه اسلامی نداشته باشد- تا چه اندازه ای از «آزادی اجتماعی » برخوردار است و چه میزان می توان آزادی اجتماعی او را محدود نمود؟
 5. قوانین اجباری بودن حجاب در جوامع اسلامی را چگونه می توان از منظر بحث «آزادی» از دیدگاه اسلام تبیین نمود؟ آیا این قوانین با احترام به آزادی افراد در تعارض نیست؟ فلسفه حکم حجاب بر اساس انسان شناسی خود عالی و خود دانی چگونه قابل تبیین است؟

 

 1. آیا می  توان گفت که هر چه آزادی افراد جامعه بیشتر، شادی و نشاط آنها نیز بیشترمی شود؟ شادی و نشاط واقعی بر اساس خود عالی و دانی چیست؟ چگونه می توان مملکت و جوان های شادی داشت؟
 2. یکی از معانی کلمه مولا و ولی، «مُعتِق و آزاد‌کننده» است. اینکه پیامبر‌6 فرمودند: « من کنت مولاه فهذا علی مولاه » مقصود از مولا چیست؟ با این تعبیر، معنی ولی‌فقیه به معنای فقیه آزاد کننده چه می‌تواند باشد؟ "ولی"، آزاد کننده جامعه از چه چیزی است؟
 3. اسلام و قرآن کریم چه جایگاهی برای آزادی اجتماعی قائل است. آیا می‌توان گفت آزادی اجتماعی از اهداف انبیاء بوده است؟ چگونه؟
 4. عامل عدم رعایت آزادی توسط بشر قدیم چه بود؟ آیا صرفاً جهل و نادانی عامل ضایع کردن آزادی بوده است؟ آیا امروز با تغییر قوانین می‌توان آزادی را تأمین کرد؟ علت اصلی عدم احترام به آزادی هم در دنیای قدیم و هم در عصر امروز چیست؟ وضعیت بشر امروز در رابطه با آزادی چگونه است؟
 5. رابطه تقوی و آزادی را بیان نمایید؟ چرا امیرالمؤمنین و امام‌المتقین (ع)آزاد مرد واقعی جهان است؟
 6. انصاف یعنی چه؟ رابطه آن با آزادی چگونه است؟
 7. در نظام فکری شهید مطهری رابطه خودعالی و خوددانی را با آزادی‌ـ شادی و نشاط، هجرت و جهاد، تقوا، عبادت و دعا و بزرگی و بزرگواری روح تبیین نمایید؟ آیا همین که انسان های دیگر مانع آزادی ما نشوند، ما آزاد خواهیم بود؟(بعد از مطالعه کتاب آزادی بندگی، هدف زندگی)
 8.  چگونه تزکیه نفس و تقوی همان آزادی معنوی است و به عنوان بزرگترین برنامه انبیاء می‌باشد؟
 9. آیا اقتضای آزادی ما این است که به هر نوع اطلاعاتی- صرفنظر از محتوای آن- از طریق اینترنت و سایر رسانه های مدرن دسترسی داشته باشیم؟

 

■ (استاد محترم - مربی و اندیشه جوی گرامی! چه سوالات و شبهات دیگری در ابطه با این موضوع درحال حاضر وجود دارد که در این درسنامه لازم است به آنها پرداخته شود؟ با همکاری دیگراندیشه جویان، پرسش ها و شبهات قابل طرح را مشخص نمایید.)........................................ 

/ 3 نظر / 2268 بازدید
مهدى پناهى

سلام جواب هارا چراقرار ندهيد تاما درستى ونادرستى رامتوجه شويم

مهدى پناهى

ببخشيد جواب هارالطفا قرار دهيد تا به مطالب پى ببريم

مهسا کاظمی

ببخشيد جواب هارالطفا قرار دهيد تا به مطالب پى ببريم