دیدار رئیس جن های شیعه با آقاسید جمال

یک روزی آقاسید جمال با هم حجره یشان در حیاط مدرسه در پاشوره کنار حوض دو تا مار سیاه کوچک می بینند که به هم پیچیده اند و با هم  می جنگند . هم حجره ای آقا سید جمال سنگی بر می دارد و و به مار ها می زند  یکی از مار ها کشته می شود و دیگری فرار می کند.نصف شب همان روز آنها ناگهان با صدایی بیدار می شوند می بینند چفت حجره خود بخود می افتد و دو تا گربه مانند که به اندازه انسان قد داشتند و روی دو پا راه می رفتند وارد حجره می شوند به این دو طلبه هم حجره ای می گویند بلند شوید و با ما راه بیفتید0 آقا سید جمال و دست هم حجره ای را با خود می برند آنها وارد وادی السلام شده و ناگهان می بینند وارد سرسرا و تالار بزرگی شدند که دو طرف این تالار مانند همین صورت های گربه مانند کنار هم صف کشیده اند و ایستاده اند این دو نفر را از میان اینها به جلو می برند تا در بالای مجلس پیرمردی را در شکل و شمایل آدمی زاد می بینند که روی صندلی نشسته است . این شخص به قدری پیر بود که ابروهای سفیدش روی چشمش را پوشانده بود این پیر همینطور که سرش پایین بود به این دو طلبه می گوید آن دو ماری که در حیاط مدرسه بودند و شما یکی از آنهارا کشتید دو تا پسرخاله از جن بودند که داشتند با هم بازی می کردند و شما زدید یکی از آنهارا کشتید  آنها می گویند ما از کجا باید می دانستیم که این دو مار از طائفه جن ها هستند. آقا سید جمال یا هم حجره ای او  این روایت را می خواند که قال رسول الله صلی الله علیه و آله:" من خرج عن زیهه فدمه هدر" یعنی پیامبر فرمود هر کس از زی و هویت خود خارج شود خونش هدر است  این پیرمرد تا این روایت را می شنود با دست ابرو های خود را کنار می زند و سر خود را بلند می کندو به این دو نفر  نگاه معنی داری می کند و می گوید راست می گوییدپیامبر همین را فرمود. بعد قسم می خورد که والله  وقتی پیامبر این روایت را خواندند من نزد ایشان حاضر بودم و خودم با این دو گوشم این روایت را از پیامبر اکرم شنیدم سپس دستور می دهد این دو نفر را با احترام به حجره بر گردانند. این پیر ظعفر جنی رئیس اجنه شیعان بود او همین شخصی بود که در کربلا خدمت امام حسین رسید و اجازه خواست که با لشکریانش به کمک امام در آید ولی امام اجازه نفرمودند .ظعفر جنی در اواخر مرجعیت آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی وفات کرد و ایشان و بعضی از علما برای او مجلس فاتحه برگزار کردند.

/ 2 نظر / 1788 بازدید
خخخخخ

فیلم دیدی

رسول

لطفا منبع