تدوین درسنامه ها

همه درسنامه های سطح یک بجز درسنامه کتاب خدا در زندگی انسان تدوین و چاپ شد

 درسنامه های  باقیمانده نهضت حسینی0 امر به معروف و سیره معصومین  آماده  شد

کتاب خدا در زندگی انسان ان شا’ الله در چاپ جدید با ضمیمه برده داری  همراه خواهد بود

/ 0 نظر / 107 بازدید