جسد مطهر 6خانم زیر گنبد حضرت معصومه

              پیکر خانم های همجوار حضرت معصومه

 در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها غیر از آن حضرت ،پنج تن از خانم های بزرگواردیگر آرمیده اند منجمله میمونه و ام محمد دو تن از نوادگان امام جواد علیه السلام می باشند که در دو سرداب جداگانه وکنارهم ودر هر یک سه پیکرپاک وجود دارد.در زمان ناصرالدین شاه هنگامی که حرم مطهر را با مرمر فرش می کردند در قسمت پایین پای حضرت ، روزنه ای به سردابی باز شد. این سرداب ارتباطی به مقبره حضرت معصومه نداشت. در این سرداب سه پیکر پاک ومطهره ،آرمیده است. این سه پیکر به قدری تازه بودند که گویی روح تازه از بدن مفارقت کرده بود.[1]

 


[1] (اقامه البرهان ص479)

/ 0 نظر / 37 بازدید