سئوال های کتاب باز کتاب خدا در زندگی انسان

بسم الله الرحمن الرحیم

سئوال های کتاب باز خدا در زندگی انسان

1-     وحدت شخصییت چیست؟ شرک در فکر و روح نیست؟چرا فقط انسانی که دارای وحدت شخصیت است سالم است؟ جامعه بیمار و سالم چگونه جامعه ای است؟ جامعه کنونی کشور را بر این اساس ارزیابی نمایید

2-    بین برده ای که اربابان متفرق و بدخودارد با یک فردی که تشتت فکری، روحی و رفتاری دارد مقایسه نموده و بنویسید یک انسانی که از حیث روان شناسی مشرک و دارای فرماندهان متشتت فکری و روحی است، چه احوالی پیدا می کند مانند اضطراب، دروغگویی، افسردگی و...

3-    چگونه آزادی انسان و آزادی بندگی از توحید سرچشمه می گیرد؟ رابطه توحید با آزادی و هدف زندگی را تشریح نمایید

4-    رابطه نظام فکری را با نظام هستی تبیین نمایید. اهمیت هدف ایجاد نظام فکری در طرح بینش مطهر را بر این  اساس تبیین نمایید.

5-    انقلاب فرهنگی یعنی چی؟ نقطه آغازین انقلاب در اسلام را بر اساس مثل قرانی شجره طیبه بیان نمایید. آیا جامعه فکر را می سازد یا فکر جامعه را ؟ کار فرهنگی را باید از کجا شروع کرد؟

6-    چرا جامعه باید در انقلاب فرهنگی استمرار داشته باشد و دائما در حال انقلاب فرهنگی بود

7-    مبادی اندیشه های خطا که جزو اندیشه های بی ریشه محسوب می شود را توضیح دهید

8-     بر اساس  ریشه و دو رکن شخصیت انسان، انسان کامل قرانی چگونه انسانی است؟ انسان چگونه می تواند اراده اش را تقویت نماید

 

/ 2 نظر / 972 بازدید
/.

سلام علیکم یکی از سئوالاتی که در حین مباحثه مطرح شد و به جواب نرسیدیم: چطور قابل اثبات است که نمی شود در عالم العیاذ بالله چند خدا یا به تعبیر قرآن چند شریک، اداره جهان را به عهده بگیرند، البته چند شریک خوش خو!! مثلا اداره زمین با یک خدا، اداره ماه با خدایی دیگر و... و همه نعوذ بالله خدایان به صورت تشکیلاتی و منظم در حال فعالیت باشند. درون دینی (پس از اثبات وحدانیت خدا و علت واحد برای جهان و..) قابل اثبات هست ولی دنبال یک جواب برون دینی هستیم. متشکرم

/.

البته شاید به قول استادشهیدمطهری از سئوالاتی است که از اول نادرست مطرح شده است!