به حمد الهی درسنامه های سیره نبوی- مساله نفاق- تبلیغ - سیره امیرالمومنین ع و همچنین آزادی انسان و آزادی بندگی توسط گروه های علمی آماده و در دبیرخانه موجود می باشد از همه این خواهران و برادرانی که در تهیه درسنامه ها همکاری نمودند  که البته روزی همگی اندیشه جو بودند تشکر و قدردانی می شود ان شا’ الله اندیشه جویان کنونی گام های بلندتری را بردارند

برای شروع اندیشه جویان و اساتید می توانند درسنامه ها را ملاحظه و موارد اصلاحی و یا نکات لازم خود را ارسال نمایند تا در صورت تایید با نام خود آن ها مطلبشان در چاپ های بعدی درج گردد مانند چاپ دوم کتاب آزادی انسان