در دوره جدید که احتمالا  در نیمه دوم سال 92 آغاز می باشد  سطح بندی به شکل زیر انجام می پذیرد( فعلا بر اساس همان سیر قبلی دوره ها پیش می رود)

سطح 1

1-بینش مطهر  2- خدا در زندگی انسان 3-آزادی انسان 4-آزادی بندگی، هدف زندگی    5-سیره نبوی   6-تبلیغ       7 -مسئله نفاق 8-سیره امیر المؤمنین علیه السلام       9-نهضت حسینی 10-امر به معروف 11-سیره معصومین 12-مهدویت

سطح 2

1-    تربیت و رشد اسلامی 2-عقل و علم 3-اخلاق اسلامی 4-عدالت   5-حقوق زن و مرد در اسلام (1) مبانی 6 - حقوق زن و مرد در اسلام (2)قوانین  7-حقوق زن و مرد در اسلام (3)قوانین 8-حقوق زن و مرد در اسلام (4)اخلاق جنسیتی    9-حقوق زن و مرد در اسلام (5)حجاب

سطح 3

1-    اسلام و ملی گرایی 2-بیداری اسلامی 3-ولایت فقیه و روحانیت 4-علل دین گریزی و احیای فکر دینی         5-اسلام و توسعه  6-پایان پیامبری  7-انسان شناسی  8- فطرت انسانی 9 -کمال انسان

سطح 4

1-    آشایی با نهج البلاغه 2-علم اخلاق 3-معرفت شناسی 4-عرفان اسلامی 5-خداشناسی 6-عدل و قدر           7-جامعه و تاریخ 8-پیامبر شناسی 9-امام شناسی 10-جهاد و برده داری 11-رستاخیز                                                                     ضمیمه: 1-اقتصاد اسلامی     2-تاریخ عقاید اقتصادی